Radio

MRR Radio #1798

MERCENÁRIAS in MRR #390 (band photo by Rui Mendes)

On this week’s MRR Radio, Michael from the North Bay celebrates his 5+1 year anniversary at Maximum Rocknroll with the best hardcore, indie punk, and weirdo punk he’s found in his time here at the magazine.

First Tastes
MAC BLACKOUT BAND – Red
REVOLUTION BUMMER – Struggling to Resist
Exploding Outta the Gate
THE 39 STEPS – Tear Powered Flying Machine
DYING FOR IT – Don’t Buy the Lies
RARE FORM – Rare Form
LIVIN THING – Rubber Spine
POST/BOREDOM – Plain White Brad
Relentless
PMS – P.M.S.
COORDINATED SUICIDES – Spiders
CRACKED – Reinforcement
ANCIENT FILTH – Who Do You Trust?
Always Growing
PERIOD BOMB – Get Off Me Sweaty Boy
UTAH JAZZ – Ivory Wave
WHO & THE FUCKS – Reuben’s Batteries
PEELING – Rattlesnake
TONAWANDAS – Come Live in My Cave
Feel Right at Home
PINK FLAG – 1108
SHUTUPS – Bad Life (L.A.)
SPELLS – Starch Ideas
DOUBLE SKELETON – The Plea
TRASH KNIFE – Struggletown Freakout
Issue #390
MERCENÁRIAS – Mercenárias
 

Other Shows

All Shows

About MRR Radio

Maximum Rocknroll Radio is a weekly radio show and podcast featuring DIY punk, garage rock, hardcore, and more from around the world. Our rotating cast of DJs picks the best of the best from our astounding, ever-growing vinyl archive—55,000 records and counting!

PODCAST

Click HERE to subscribe to the MRR Radio podcast via iTunes, or use the feed address below to subscribe manually with any RSS feed reader.

https://www.maximumrocknroll.com/cat/mrr-radio/mrr-radio-podcast/feed/

SYNDICATION

MRR Radio is available to any radio station (or website) that wants to air it. Just download the MP3. You have our permission, as long as you email us and let us know your station name, call letters, frequency, URL, and the day and time you’re playing the show. We have an FCC-friendly version available as well!

RADIO STATIONS

CJSF, 90.1FM in Burnaby, BC, Canada
Fridays at 5:00 am and Wednesday nights (Thursday morning) at 1:00 am

CKDU, 88.1 FM in Halifax, NS, Canada
Sundays at 3:00 am

Free Radio Santa Cruz, 101.3 FM in Santa Cruz, CA
Mondays at 1:30 pm and Fridays 10:00 am – noon

Freies Sender Kombinat (FSK), 93.0 FM / 101.4 Cable in Hamburg, Germany and streamed online
Monday nights (Tuesday morning) at 12:00 am

KBGA-FM 89.9 FM in Missoula, MT
Fridays at 11:00 pm

KCSB-FM, 91.9 FM in Santa Barbara, CA
Fridays at 5:00 am

KZUM-FM, 89.3 FM in Lincoln, NE
Sunday nights (Monday morning) at 1:00 am
Airing MRR Radio in Lincoln since 1983! Cheers to Rich D.

KBOG, 97.9 FM in Bandon, OR
Saturday nights (Sunday morning) at 1:00 am

KFCF, 88.1 FM from Merced to Delano
Monday at 1:00 am and streamed online

KRAK-FM, 91.3 in Kansas City
Thursday at 10:00 pm and streamed online

PolÁ­tica y Rockanroll Radio, 106.7 FM in Sonora, Mexico
Wednesday at 11:00pm (Pacific and Mountain Time)

Radio Almaina, 107.1 FM in Granada, Spain
Mondays at 11:00 pm and Thursdays at 3:00 am

Radio Blau, 99.2 FM in Leipzig, Germany and streamed online
Friday at 11:00 pm (CET)

Radio Mutation
Garage Punk Pirate Radio Podcast Network

Radio Valencia
Sunday nights (Monday morning) at 2:00 am

Resonance Extra via DAB+ in the UK to Brighton, Bristol, Cambridge, London and Norwich, and worldwide online
Wednesdays at 1:00 am BST/GMT

Space FM, 101.1 in Seattle, WA
Friday nights at 10.00pm

UMFM (CJUM), 101.5 FM in Winnipeg, MB, Canada
Fridays at 6:30 am (Good morning, Winnipeg!)